tisdag 12 juni 2007

Grävningarna har startat!

I går var det alltså äntligen dags att dra igång årets grävningar längs Haparandabanan. I Luleå packades bilarna och den inhyrda minibussen till bristningsgränsen med grävutrustning och tolv förväntansfulla arkeologer. Kosan styrdes därefter mot Sangis för etablering på två av boplatserna som ska undersökas (lokal 13 och 20).

Gårdagen ägnades som sagt åt etablering med baracker, bajamajor och container. Under eftermiddagen drog så grävningarna igång och avtorvningen av de två boplatserna inleddes. Det var tolv mycket trötta, myggbitna men lyckliga arkeologer som somnade den kvällen.

I dag färdigställdes undersökningarna av den ena boplatsen (lokal 13). Boplatsens omfattning var mycket mindre än vi hade räknat med. Tyvärr framkom endast skörbränd sten (dvs stenar som legat i en eldstad) men inget daterbart material, så vi får nöja oss med en sk strandlinjedatering av boplatsen till vikingatid.

Lokal 20 verkar däremot lite mer lovande. I fjol hittade vi här en glaspärla i en smideshärd som daterades till ca 500 e. Kr. I närheten av smideshärden hittades idag rester efter det som kan vara sk bottenskållor från smide eller någon annan form av järnhantering. Det här är mycket intressanta fynd för våran region eftersom vi inte har särskilt mycket kunskap kring den förhistoriska metallhanteringen i Norrbotten.

Avtorvningen av boplatsen på lokal 20 inleddes med en del dramatik. Grävmaskinen av modell större, fastnade ute på grävytan och kunde inte komma ur fläcken. Som tur var kunde vår skicklige grävmaskinist efter lite trixande ta sig loss, men för att undvika fortsatta missöden byttes maskinen ut mot en "bandare" av lite mindre modell. Den fortsatta avtorvningen avlöpte utan dramatik och i slutet av dagen hade totalt tre anläggningar i form av runda mörkfärgade fläckar framkommit. I de mörkfärgade fläckarna fanns brända ben (matrester) och avslag av kvartsit, dvs rester efter redskapstillverkning. Möjligen kan det här röra sig om någon form av avfallsgropar eller liknande.

Morgondagen kommer att ägnas åt fortsatt avtorvning både för hand och med maskin. Förhoppningsvis kommer det då att finnas lite bilder på bloggen från de första dagarnas grävningar.

/Carina Bennerhag

Inga kommentarer: