torsdag 14 juni 2007

Besök av Sveriges Radio Norrbotten och en presentation av grävstyrkan

Ryktet har nu spridit sig så pass att media har börjat visa intresse för undersökningarna. Idag har Mirjam Jonsson och Carina Bennerhag blivit intervjuade av en radiojournalist. Reportaget finns att höra på internet (sr.se/norrbotten) efter det att det har sänts på radio nästa vecka.

Eftersom det snart har gått en arbetsvecka så är det dags att ge er namnen på de arkeologer som just nu jobbar vid Haparandabanegävningarna:

Carina Bennerhag

Olof Östlund
Mirjam Jonsson
Frida Palmbo
Ellinor Johansson
Ronny Smeds
Therese Ekholm
Therese Hellqvist
Anna Åkesson
Erik Dardel
Daniel Eriksson
Marie Nyström
Ann-Sofie Rönnbäck

Ansluter senare gör:

Dag Lantz, Joel Marklund, Jan-Erik Nyman, Anna Månsson, John Molin, Sandra Lundholm, Eva Wallén Kemi och Åsa Lindgren

I övrigt har avtorvningen med grävmaskin påbörjats på boplatsen som vi kallar lokal 39. Där är det en riktigt stor yta som ska avtorvas, vilket innebär en del tankearbete så att vi inte i slutänden har stora jordmassor på en yta som vi verkligen vill undersöka.


/Olof, Carina & Mirjam

Så äntligen litet bilder:


Avtorvning med grävmaskin. © Norrbottens museum
Avtorvning för hand runt en av benkoncentrationerna.
© Norrbottens museum


Therese E och Ann-Sofie vid sållet. © Norrbottens museumBottenskålla, förmodligen från smidesverksamhet.
© Norrbottens museum

Inga kommentarer: