måndag 25 juni 2007

Första guidningen - en succé

Första guidningen ägde rum i torsdags, en succé över förväntan! Många intresserade kom för att lyssna och för att få en närmare inblick i hur vi arkeologer arbetar, något som naturligtvis gladde oss alla. Eftersom detta är ett nytt sätt för oss att arbeta, dvs att ha guidade visningar i samband med grävningarna, så var det väldigt roligt att det fick ett så bra utfall! Guidningen påbörjades med en berättelse om hur boplatsen såg ut för 1500 år sedan, samt fakta om platsen och därefter gick vi tillsammans ut på utgrävningsområdet. Vi hoppas naturligtvis på att intresset för grävningen fortgår och att det fortsätter att strömma till besökare!

/Ellinor

Nu är vi inne på tredje veckans grävning på Lokal 20. Efter att ha avtorvat och rensat ytorna som ska undersökas har vi nu påbörjat nedgrävningen på allvar. Vi undersöker sammanlagt 7 anläggningar samt rutgräver ytor som uppvisat fynd under framrensningen. Sammanfattningsvis är det avslag i kvarts, brända ben, obrända ben, asbestmagrad keramik, ev organiskt magrad keramik och sintrat material (rester efter smide) som vi hittills påträffat.

De anläggningar som innehåller mycket ben undersöks på ett speciellt sätt. Eftersom det tar mycket lång tid att plocka fram benen ett och ett, väljer vi istället att ta in innehållet i dessa anläggningar som preparat. Detta innebär att vi grovsilar sanden och häller över innehållet från silen i en stor provpåse. Detta preparat kommer sedan att undersökas noggrannare efter att det arkeologiska fältarbetet är avslutat. På så sätt sparar vi tid ute i fält och kan även ta reda på mycket små ben som man annars riskerar att förbise ute i fält.

Idag hittade Erik något spännande vid sidan om den härd han undersöker. Det kan eventuellt röra sig om ett stolphål, men vi måste undersöka det mer innan vi kan veta säkert.

Mirjam


Grävningens första guidning. © Norrbottens museum


Anna sållar ben i durkslag. © Norrbottens museum


Frida vid jordpåsar som ska undersökas inomhus.
© Norrbottens museum

Inga kommentarer: