torsdag 2 augusti 2007

Spjutspets och ännu mer regn

Under onsdag och torsdag har arbetet gått stadigt framåt, även om regn försvårat och bromsat arbetstakten på torsdagen.

Vi har nu undersökt färdigt A4 (anläggning 4) som var en grund grop med kol. I kolet och vid markytan kring gropen fanns slagg, och glödskal, förmodligen från smide. Vidare så är vi nu mitt inne i undersökningan av A3 som är en skärvstenskoncentration som egentligen består av flera mindre koncentrationer som med mycket god vilja kan sägas ligga i en halvmåneform, omkring 4 m i diameter. Hittills har vi i A3 mest hittat sintrat (ihopsmält) material som kan vara tjära som smält ihop med markens sand, från tjärved som använts i A3. Vi har också börjat undersöka A8, en skärvstenskoncentration/härd som är ca 1,5 m i diameter, men där har bara något enstaka avslag i kvarts påträffats ännu.

De mesta fynden har påträffats utanför anläggningarna, i de områden som vi gräver i meterrutor. Det roligaste som kom fram under torsdagen var en spjutspets av järn som Therese H rensade fram i regnet. Den är mycket, mycket skör och vi hoppas verkligen att vi kan skicka iväg den till konservering utan att det bara blir ett rostpulver kvar. Vi håller tummarna för det! Sedan håller vi också tummarna för att regneländet någon gång slutar. Vi får fortfarande frågor om vi arkeologer verkligen jobbar när det regnar, och svaret är fortfarande att det gör vi. Vi blir blöta, fryser som hundar, svär över att allting blir kladdigt och eländigt, och att vi inte ser någonting när vi sållar, men vi arbetar i alla fall. Det är vad vi gör...

Vid den moderna motsvarigheten till gåsfjädern och bläckhornet idag:
Olof

Och så litet bilder på fynd:

Spjutspets av järn.
© Norrbottens museum

Baksidan av spjutspetsen.
© Norrbottens museum

Pilspets av kvarts.
© Norrbottens museum

Lårbensformad slipsten, en föremålsform som hör hemma i yngre stenåldern inte i järnåldern. Vad gör den på lokal 39?
© Norrbottens museum

Kvartsitavslag.
© Norrbottens museum

2 kommentarer:

Daniel sa...

Okay, allt uppdaterat!

Blogger sa...

There is SHOCKING news in the sports betting industry.

It has been said that any bettor must watch this,

Watch this now or stop betting on sports...

Sports Cash System - Advanced Sports Betting Software