tisdag 7 augusti 2007

Tre anläggningar undersökta, trettioen kvar...

Dagens rubrik visar ett dilemma som faktiskt är ganska vanligt för arkeologer idag, framför allt när det gäller expoateringsarkeologi, där det finns en tidsram och en budget som måste hållas. Dilemmat är att vi tvingas välja ganska så bryskt mellan vilka anläggningar som vi ska undersöka. Sedan förundersökningen i fjol var 11 anläggningar kända, och efter årets grävningsstart med maskinavbaning och 12-17 arkeologer som gräver har det kommit fram ytterligare 23 anläggningar som inte var kända i fjol. Det är bland annat avfallsgropar med ben, skärvstenskoncentrationer, rester av eldstäder/härdar och möjliga smidesplatser. Av dessa hade vi beräknat att 13 anläggningar skulle hinnas med. Det innebär att vi måste välja bort 21 anläggningar, och var och en av de 21 kan vara just den som visar sig innehålla just den där ledtråden som verkligen innebär ett genombrott, när det gäller kunskapen om järnåldern i Norrbottens kustland. Det är inte lätt att välja bort någonting med den tanken gnagande i bakhuvudet, men det måste göras.

Under måndag och tisdag har vädret varit bra, med sol och värme. Arbetet går mycket lättare nu, och när vi sållar så rasar sanden snabbt igenom sållduken med ett "pfoff". I de ytor som vi har tagit upp för grävning av kvadratmeter-rutor, har vi hittat fyra benfläckar/bengropar, med avfall. Anna Åkesson, Anna Månson/Therese Ekholm, Marie Nyström och Joel Marklund håller på med dem just nu. De ligger alla nära eller relativt nära myren, och de områden där vi hittat resterna av metallhanteringen. Att undersöka benfläckarna/bengroparna är viktigt för att se hur och om de har en koppling till järnhanteringen. Vi letar fortfarande efter en ässja, eller ännu hellre; en anläggning där det har framställts järn.

I övrigt kommer det hela tiden fram nya fynd, men ingenting som är vart att lyfta fram mer än någonting annat: kvarts- och kvartsitavslag, slagg och brända ben finns i mängder.

Nytt blogginlägg kommer på torsdag
/Olof

Här kommer två bilder på A3 (skärvstenskoncentration) vid två olika tillfällen av undersökningen; direkt efter avtorvningen och efter att den blivit nedgrävd till 5 cm djup.© Norrbottens museum


© Norrbottens museum

Inga kommentarer: