torsdag 9 augusti 2007

Spännande bengropar/avfallsgropar

Under de senaste dagarna har vi undersökt flera bengropar: A27 (Anna Åkesson), A28 (Therese Ekholm), A29 (Joel Marklund), A34 (Marie Nyström) och A2 (John Molin).

Anläggning 2 är en avfallsgrop med brända ben, där man eldat innan man slängde skräp i den. Den undersöktes till hälften i fjol, och den är C14-daterad (kol 14-daterad) till 650-780 e Kr f. Nu skulle John bara gräva ut den andra halvan och ta tillvara på benen för en osteologisk analys , alltså för att artbestämma vilka djur det rör sig om. Nu dök det också upp en del av ett järnföremål med egg på ena sidan och en rygg på andra sidan. På järnföremålet finns också en nit. Kan det vara en del av ett jordbruksredskap, eller är det någonting annat? I och med att föremålet låg i gropen och gropens ben är åldersdaterade, så kan vi säga att föremålet är lika gammalt som benen, d.v.s 650-780 e.Kr.

På samma sätt kan vi, när vi låter laboratoriet i Uppsala C14-datera de brända benen från A27, A29 och A34, också datera asbestkeramiken som vi har hittat i dessa gropar. I Annas A27 finns dessutom kvartsitavslag, som alltså också kan åldersdateras med hjälp av benen. Det är fantastiskt spännande, eftersom kunskapen att slå verktyg av kvartsit igentligen ska vara på väg att försvinna under början av järnåldern. Det ska bli mycket intressant att få analyssvaren någon gång i vinter-

Det kan hända att bloggandet minskar under följande två veckor. Vi byter tillfälligt boende och vet inte om det finns uppkoppling där vi ska bo. I så fall blir det enbart en veckorapport på fredagkväll nästa vecka.


John jobbar vid den här nästan helt bortgrävda A2
© Norrbottens museum


Järnföremålet från A2
© Norrbottens museum


Sidan med niten.
© Norrbottens museum

1 kommentar:

Leif Jonsson / osteolog sa...

Benen från A2 är hos mig för analys. Det rör sig om små brända bitar. Nästan alla kommer från gädda, både små och stora individer. Andra fiskar som förekommer är abborre, sik, karpfisk (av typ mört och närbesläktade), samt möjligen lake.
Av däggdjur finns fragment från medelstort djur, men inget har kunnat identifieras närmare.
Leif Jonsson / osteolog på Naturhistoriska Muséet i Göteborg