fredag 17 augusti 2007

Metall- och benfyndNu kommer en sammanfattning av veckans händelser, plus ett fynd från en tidigare vecka.

Den här veckan har varit ömsom sol, ömsom vatten, och mycket vind därtill. På grund av att regnet ställer till det för dem i grävstyrkan som håller på med bengropar/avfallsgropar, så satte vi upp ett tält gjort av en presenning för att kunna sålla. Problemet är att jorden måste vara torr, så det är bara jord som vi tidigare paketerat i påsar som går att sålla på det här sättet. Det blir alltså ändå andra arbetsuppgifter som gäller vid regn för de flesta bengrops-grävarna. Tältet ser förresten ut som en stressad amöba när de häftiga vindarna griper tag i det. Bäst är att inte är att hålla sig fast alltför hårt i sållen i tältet, för flyger det iväg får vi be polisen i Finland att starta eftersökningar.

Dag har i veckan oförtröttligt fortsatt arbtetet med metalldetektorn som Therese H påbörjade. Vi har nu sökt igenom hela vårt område efter metallslagg, och annat från metallhanteringen på boplatsen. Ett flertal fynd av föremål har också dykt upp. Den här veckan hittade Dag ett eldstål nära A2, den avfallsgrop som John tidigare hittade ett järnföremål i. Eldstålet är av en typ som började användas århundradena före vikingatid. Eva K har i veckan haft som uppgift att kolla upp några av de träffar som metalldetektorn givit, men som Dag eller Therese H inte hittat direkt. Ofta har det varit naturliga anrikningar av järn i marken som givit utslag. (Det kan vara en av anledningarna till att platsen ibland kallas järnbacken, om det inte rent av är järnhanteringen under järnåldern som har levt kvar i folkmun). Men ett kul fynd har hon rensat fram; en holkyxa av järn. Holkyxorena är så konstruerade att de har skafthålet baktil, där en modern yxa har nacken. Själva skaftet måste alltså vara krokvuxet för att yxan ska gå att använda. Har vi tur finns det så mycket trärester kvar att vi genom en vedartsanalys kan få veta vilket träslag man använt till att skafta yxan med. I övrigt har Dag under sitt metalldetektorarbete bland annat hittat ett knivblad och en kedja som kanske har använts till att hänga en gryta över elden.

Anledningen till att metalldetektorn åkte fram var ett fynd som Anna Å hittade förra veckan när hon grävde en ruta intill A27, även det en bengrop. Anna kom och sade att jag skulle komma och titta på någonting som hon knappt vågade ta upp ur marken. Jag måste faktiskt erkänna att hjärtat gjorde ett extra-skutt när jag fick se ett bronsspänne i marken. Omkring spännet låg en mängd med kvartsitavslag från slagplatsen som ligger intill A27. Hur kan den högkvalitativa, skickligt slagna kvartsiten ligga ovanför, under och runt ett bronsspänne som borde vara yngre än den tid när man faktiskt kunde slå kvartsit på det sättet? Vi får inga svar om vi inte hittar något liknande att jämföra med. Historiska museets bilddatabas har inte gett något svar. Vi har tagit kontakt med finländska arkeologer för att höra om de har sett något liknande, och sökandet kommer att fortsätta tills vi får ett bra svar. Spännet kan också ha ännu mer östliga kopplingar. Tips om var liknande fynd har påträffats emottages tacksamt.

För tydlighetens skull måste jag trycka på att metalldetektorn är ett hjälpmedel som vi arkeologer bara får använda efter tillstånd från länsstyrelsen. Utan ett sådant tillstånd får INGEN, varken arkeologerna på ett museum, eller privatpersoner använda metalldetektor. Det är förbjudet i lag.

Anna Å hittade nu i veckan ett annat intressant fynd i själva A27, alltså i bengropen/avfallsgropen: Ett dekorerat ben som är riktigt vackert, fast det bara är ett fragment som mäter 4-5 mm. Det är en del av ett rörben, kanske är det en benpärla eller en del av en flöjt eller någonting annat som någon ville smycka under järnåldern.

Vi har under veckorna som gått både tappat en del arkeologer och fått in nya. Arbetsmarknaden är sådan att alla inte kan vara på samma ställe hela tiden. Tidigare uppräkning av våra arkeologer uppdateras allteftersom. Titta på de äldre bloggsidorna för att se vilka som är och har varit med. Just nu är vi 16 st på lokal 39

Inte heller nästa vecka är det säkert att vi kan komma åt en internet-uppkoppling. I så fall kommer bloggen, precis som dagens blogg, först på fredag kväll.

/Olof

Och så litet bilder:Bronsspännet när det nyss hittats. © Norrbottens museumBronsspännet efter konservering på Föremålsvården i Kiruna. Det här är framsidan.
© Norrbottens museum


Det här är baksidan. © Norrbottens museum


Baksidan igen, men den här gången så att öglorna till upphängningsanordningen syns.
© Norrbottens museum


Eldstålet som hittades intill A2, den vendeltida bengropen/avfallsgropen. © Norrbottens museum


Dekorerat ben från A27. © Norrbottens museum

Holkyxa. © Norrbottens museum


Skafthålet i bakänden av holkyxan. © Norrbottens museum


Dag Lantz med metalldetektorn. © Norrbottens museum

2 kommentarer:

Blogger sa...

BlueHost is the best hosting company for any hosting services you need.

Blogger sa...

There's shocking news in the sports betting world.

It has been said that any bettor needs to look at this,

Watch this or quit placing bets on sports...

Sports Cash System - SPORTS GAMBLING ROBOT