torsdag 26 juli 2007

Sommarvärme och spår efter smidesverksamhet.

De senaste två dagarna har våra två totalstationer (databaserat mätinstument) fått arbeta oavbrutet. Marie har med enmansstationen mätt in alla de mängder av fynd som kommit fram under avtorvningen med grävmaskinen, plus att hon dessutom mätt in alla fynd som kommer fram nu när 11-12 personer sitter ner och gräver. Vi har hittills endast ett fåtal kvadratmeterrutor som är helt fyndtomma. Bortsett från att positionen på respektive fynd har förts över från totalstation till dator av Marie, så måste också de faktiska fynden tas om hand och registreras i fyndlistan, vilket Mirjam har ägnat nästan två hela dagar åt nu.

Även Frida, Ann-Sofie och Daniel har gjort ett hästjobb i tre dagars tid vid tvåmansstationen . De har mätt in över 1200 skärvstenar över nästan hela ytan. Ett litet område återstår att mäta in skärvstenar från.

Också i övrigt går arbetet bra. Alla jobbar på riktigt hårt, trots den stundtals tryckande värmen och ganska höga luftfuktigheten. Vi väntade oss nästan åska idag, men vi klarade oss. Vilken lättnad! Vi vill inte tappa arbetsdagar, i slutänden kommer vi att behöva varenda timme som vi har lagt ned på lokal 39.

Två välbesökta guidningar har vi också haft den här veckan. Jag tror verkligen att de flesta besökare uppskattar den visning som Ellinor gör.

Fyndmässigt så fortsätter mängder med avslag och kärnor i kvarts och kvartsit att komma fram. En del av kvartsitmaterialet är av riktigt god kvalitet. Det riktigt stora lyftet de senaste två dagarna är nog ändå glödskalen och droppslaggen som Jan-Erik och Anna M har hittat. Det är klara rester av smidesverksamhet. Vi hoppas nu innerligt att vi ska hitta en ässja (en eldstad för smide) också.


Glödskal från smidesverksamhet.
© Norrbottens museum


Daniel och Frida mäter in skärvsten.
© Norrbottens museum


Marie mäter in fynd med enmansstation.
© Norrbottens museum


© Norrbottens museum

Nya blogginlägg kommer nästa vecka.
/Olof

Inga kommentarer: