tisdag 24 juli 2007

Igång igen efter en veckas uppehåll

Nu har vi startat grävningarna igen efter en veckas uppehåll. En veckas semester har gjort gott, och en del av oss har varit lediga ytterligare någon eller några veckor längre.

Återstarten har gått riktigt bra. Vi har kommit igång riktigt snabbt, och alla arbetar effektivt i det fina vädret. Det kan hända att vätskebrist mot slutet av dagen leder till litet underliga tankebanor. Vi har haft diskussioner om åt vilket håll de olika vädersträcken ligger av typen "om jag tittar mot norr vilket vädersträck har jag på höger hand", och fått tre olika svar från tre olika personer. Erik hade rätt, jag och Therese H var virriga...

Vi har nu avtorvat för hand allting som ska avtorvas för hand på lokal 39 den enda boplats som återstår av de ursprungliga tre, men den är å andra sidan störst, så vi kommer att ha fullt upp till slutet av september. Vi har också haft grävmaskinen till hjälp under tisdagen för avbaning, och Daniel är fortfarande en av dem som ständigt jobbar bakom den.

Vi har börjat gräva anläggning 4 (A4), som är en fläck med kol med relativt stora mängder med slagg i och omkring densamma. Dessutom har Marie lagt ut flera rutnät över områden med skärvsten i området närmast myren, det område som vi tidigare hittat de mesta tecknen på metallhantering. Vid rutgrävningen påträffade Joel det fynd som stack ut mest idag, en brynsten. I övrigt har dagen givit slagg, kvartsavslag i ytorna närmast myren, och naturligtvis också mängder av kvartitsavslag på slagplatsen som Anna Å har börjat gräva.

En bild bjuds ni på idag; Joel tillsammans med brynet:


© Norrbottens museum

Åter vid tangentbordet idag: Olof

Inga kommentarer: