tisdag 4 september 2007

Tuggummifakta...

Grävningen går nu i ett stadigt tempo, och även om vi gräver hela tiden så händer det inte så mycket nytt. Vi håller helt enkelt på att ha ganska god kunskap om vad det är för slags saker som vi kan förvänta oss att hitta när vi gräver på lokal 39. Vi hittar avslag i kvarts och kvartsit, vi hittar keramik (asbestmagrad, hårmagrad, glimmermagrad). Vi hittar brända ben i bruna mörkfärgningar: De djupare är då avfallsgropar och de grundare som har rödbränd sand under är troligtvis härdar som har fått fungera som sopkorg efter att de har använts klart. Vi hittar slagg, glödskal och båttenskållor från smideshanteringen, och vi har också hittat ett och annat metallföremål.

I det skedet av grävningen är allting som bryter av mot det vardagliga extra spännande. Personligen tycker jag fortfarande att det är roligt när det dyker upp någonting extra fint av sten. Idag grävde Therese Ekholm fram en kärna i ljus kvartsit, säkert 10 cm i diameter och med tydliga spår efter hur avslag har slagits från dess yta. Kanonfin kvalitet igen.

Sedan har vi ju tuggummit som Anna Åkesson hittade i torsdags. Tuggummit är gjort av kåda. Min farfar visade mig när jag var liten hur man kan tugga kåda av gran, (eller var det tall?), och det här har någon annan gjort för länge sedan. Det ska bli spännande att få en datering på tuggummit. Har vi tur kan det vara 2500 år gammalt, har vi otur har någon jämnårig med min farfar tuggat det, men jag har gott hopp om en gammal datering, för det låg en bit ned i marken. Det finns för övrigt tuggummin som är daterade till stenåldern, åtminstone vet jag ett som hittats från den tiden i Sävar norr om Umeå. Therese Ekhom som är vår grävnings osteolog (osteologi = läran om ben), har tittat närmare på tuggummit. Hon säger att man på den ena sidan (se bilden nedan), kan se tandavtryck av tre tänder i underkäken. Det mittersta tandavtrycket är 6 årstanden, och det som syns i höger på bilden är halva avtrycket av 12-årstanden. Det är alltså en individ som är minst 12 år gammal som har tuggat på tuggummit. Det som också går att se i ett sådant här tandavtryck är om tänderna är slitna. Om de är väldigt slitna kan det vara ett tecken på att personen ifråga har bott i ett jordbrukssamhälle, eftersom stenrrester och sand från t.ex. malstenen följt med mjölet och gjort att tänderna slitits hårdare av orent mjöl. Tuggummit som har tuggats på lokal 39 visar inte slitna tänder, alltså är det endera en ung individ, eller också en människa som har levt i en jägare/samlarbefolkning. Vi ska se om det inte går att ta fram litet ytterligare information om tuggummituggaren med en ytterligare analys. Så mycket närmare än så här kommer man nog inte en människa som kanske har varit död i ett par tusen år... Häftigt!

Vi har också grävt en härd idag (A12), som faktiskt ser ut som en normal härd, med stenar och allt. Hittills har vi mest bara hittat skärvstensutkast och rödbränningar under benfläckar, men den här som Marie Nyström grävde, bröt av från mönstret. (Se bild nedan). Vi mäter in alla anläggningar med totalstation och kommer till sist att få en bra bild över spridningen av de olika anläggningstyperna. Kombinerar vi det då med dateringar så kan vi kanske få en uppfattning om hur boplatsen har varit indelad i delområden under vissa tidsperioder. Fast det blir ett arbete som vi får sysselsätta oss med under vinterns rapportskrivning.

/Olof

Dagens bilder kommer här:


Tuggummi med avtryck från tre kindtänder i underkäken. © Norrbottens museum


Härden A12 under framrensning. © Norrbottens museum


A12 i genomskärning. Stenen som ligger på ytan är den sten som fanns i den halva som rensats bort. Det svarta i botten är träkol. © Norrbottens museum

Inga kommentarer: