lördag 15 september 2007

Har vi hittat den?!?

I tisdags hade vi beställt hit vår skicklige grävmaskinist Sven-Erik igen. Vi insåg att området där vi hade de flesta och mest intressanta fynden låg under under dumpmassorna efter tidigare avtorvning, i området närmast myren. Det kändes som om vi skulle kunna hitta någonting viktigt om vi öppnade litet till i det området. Resultatet av avtorvningen kan vara en av den här grävningens höjdpunkter. Vi har ju länge letat efter en smideshärd/ässja, men inte hittat den, men nu kanske vi har stött på den. Vi har nu en ansamling med skärvsten, med mängder av sintrat material och slagg på ett ställe där marken innehåller mycket svärta från träkol och sot. Vi har gett anläggningen namnet A45, och hoppas en hel del på den. Den ligger mellan två strandvallar, alltså mellan två sanddyner som skapats av havet, och är ännu så länge den enda anläggning som vi hittat i detta litet mera kuperade område. Fortsättning följer.

Längre upp i backen håller Dag Lantz och Ann-Sofie Rönnbäck på att gräva de två sista benanläggningarna i det området, och Therese Ekholm har avslutat den sista benanläggningen nere på den ytan som intensivrensats. Även den benanläggning (A43)som Jan-Erik Nyman och Marie Nyström har grävt i och kring är färdig nu. Det finns en likhet mellan A43 och A27 som grävdes tidigare i sommar, och det är att det är att det finns en slagplats i direkt anslutning till benanläggningen. En del av kvartsiten på respektive slagplats har också likheter. Det ska bli intressant att se om de är samtida, trots att avståndet mellan dem är sakert minst 60-70 meter. Grävningen av A43 har avslutatde med ytterligare ett fynd av keramik, längst ner i botten.

I övrigt så samlar Anna Åkesson och Ronny Smeds nu in referens-jordprover som helst INTE ska ha kopplingar till mänskliga aktiviteter. Referensprover tar vi in både på lokal 20 och lokal 39. Anledningen är att vi måste ha bakgrundsvärden (de naturliga markkemiska värdena för jorden i trakten), för att det ska gå göra analyser på de jordprover som vi tagit i de olika anläggningarna. I samband med detta följde även Joel Marklund med till lokal 20 för att göra en sista övergång med metalldetektor. Vi har haft problem med att använda detektorn där på grund av den högspänningskraftledning som går över den boplatsen, men nu har vi tillgång till en annan maskin som fungerar bättre. Inga nya fynd emellertid.

Vi återkommer till veckan, senast nästa fredag.

/Olof


A45. Är Det en Ässja som Elinor står vid? Påsarna innehåller slagg och sintrad sand. © Norrbottens museum
Jan-Erik Nyman står och ritar A45 (den möjliga ässjan) i aftonsol. Även om kuperad mark är svår att fånga på bild så visar solen och skuggorna litet tydligare att det finns strandvallar på ömse sidor om A45. © Norrbottens museum

2 kommentarer:

Arkeologerna från Norrbottens museum sa...

Yo Karra, Smirre, Gnälli, Smarran, Smeden, Kaffepanna and tha bunch! Se nu till att njuta av gamla goda Happis och Sangis och Birger och allt annat...... Hörde att ni saknade mig lite, men det kan ju inte hjälpas............. Saknar er ännu mer dock.......

Arkeologerna från Norrbottens museum sa...

Trevligt att höra av dig också Daniel. Hoppas att du får vara med om mycket kul på din grävning i Norge! /Olof