tisdag 8 december 2009

Avslut på bloggen - En ny blogg är under diskussion

Hej allihop.

Det här blir den sista Haparandabanebloggen. Arbetet med boplatserna håller nu på att ta en delvis annan riktning, så det känns inte riktigt som om detta är rätt forum att fortsätta skriva nyheter i. Vi har i stället pratat om att skapa en ny blogg där arkeologerna på Norrbottens museum kan göra egna blogginlägg om alla arkeologiska projekt som pågår inom museets ramar.

Men det går inte att avsluta Haparandabenebloggen utan att nämna det jobb som Carina Bennerhag och Åsa Lindgren har utfört under sommaren, De har varit ut ännu en gång till Sangis, den här gången till ett område ett par hundra meter öster om lokal 39. På lokal 39 har vi "bara" hittat spår efter bearbetning av järn, men ingen järnframställning ur malm. Men med ledning av fynden på L 39 har Carina har varit övertygat om att det måste finnas en järnframställningsplats någonstans nära. Nu har hon och Åsa hittat slagg på höjden öster om den kulle som kallas järnbacken. Slaggen har analyserats av GAL i Uppsala, som konstaterat att det rör sig om riktig järnframställning. Det är ett stort genombrott, och boplatsen är den äldsta daterade järnframställningsboplatsen i Norrbotten, (2300 år gammal) och de nya fynden är unika i sitt slag i övre Norrland.

Carina berättade om fynden på en välbesökt presskonferens måndagen den 23 november, där både radio, tidningar och TV var med.

Mer finns att läsa på Norrbottens museums hemsida. Direktlänken till Carinas text om fynden finns på den här adressen:

http://www.nll.se/webb/Kultur--och-utbildning/Norrbottens-museum/BAAS/Arkeologi/Forskning/Samhalle-i-forandring-Jarnalder-i-Norrbottens-kustland/


Med detta så avslutar jag den här bloggen. Den kommer naturligtvis att få ligga kvar ute på internet, men det kommer inte att bli några flera inlägg. Tack för visat intresse.
Besök museets hemsida och håll ögonen öppna efter nya bloggar.

Vid datorn denna sista gång:
Olof Östlund

Inga kommentarer: