fredag 6 juni 2008

Fältsäsong - rapportarbetet ligger nere.

Ännu en gång har jag glömt bort att skriva bloggen vid den tidpunkt som jag tänkt mig. Här kommer en summering ändå på vad som hänt sedan sist.

Carina har skrivit ytterligare text till rapporten, jag har inte sett hur mycket, men jag anar att det håller på att vara ganska omfattande. Mirjam har gjort klart anläggningsbeskrivningarna både på Lokal 20 och Lokal 39. Vi gick gemensamt igenom förra veckan hur vi ska tolka/kalla de enskilda anläggningarna så att vi har samma bedömning för båda lokalerna. Mirjam kommer nu att ta med sig ritningar från ett urval av anläggningarna för renritning. Hon kommer att arbeta med dem på kvällstid under fältsäsongen. Uppåt 20 ritningar av omrkrng 70 ska renritas. Alla ritningar kan inte beredas plats i rapporten, men det är viktigt att varje anläggningstyp blir representerad. Jag har själv sysslat litet ytterligare med spridningskartor, och håller nu på att komma ned på detaljnivå. Jag bryter ut kategorier av mer och mer specifik art ur fyndlistan. I stället för att markera ut stora kategorier som "L39, all kvartsit" eller L39 all slagg" så handlar det nu om exaktare sökningar som "L39, kvartsitskrapor" eller "L39 droppslagg". Det håller på att framträda tydliga mönster tillsammans med de dateringar vi har, och det är nu det verkligen börjar bli spännande. Nästan allt det vi gjort tidigare i rapportarbetet har handlat om att sortera och gå igenom för att skapa tillförlitliga listor där bedömningen är likvärdig genom hela fyndmaterialet. Det har varit ett enformigt arbete, men när vi nu använder de listorna och letar fyndkategorier med sökord som t ex: Sakord, Material, Vikt, Färg eller Antal, så betalar det sig mångdubbelt när spridningskartorna ploppar upp på dataskärmen efter den där sista knapptryckningen. Frågor som "är det möjligt att med fyndkategorier avgöra vad som är en smideshärd?" börjar nu gå att svara på. Likså frågan om stenteknologins samtidighet eller ej med järnhantverket. Jättehäftigt!

Nu är emellertid sommaren här, och vi bryter allt arbete med rapporter under fältsäsongen. Arkeologerna på Norrbottens museum har ett flertal andra uppdrag som pockar på uppmärksamhet. Fornminnesinventering, långa arbeten med schaktkontroller i kulturlager från medeltid och historisk tid i både Öjebyn och Gammelstad, utredningar vid Morjärv och Överkalix bara för att nämna några saker som vi har inplanerade.

Bloggen kommer därför att vila fram till september eller oktober. Vi på Norrbottens museum vill därför önska er en riktigt trevlig sommar.
Vi hörs till hösten...

/Olof

Inga kommentarer: