tisdag 1 april 2008

Fynd till tusen!!

Vi är nu äntligen färdiga med registreringen av alla fynd! Det har varit ett drygt jobb, där Mirjam och Olof gjort den allra största delen. Totalt sett landade vi på över 4600 fyndposter och då kan varje fyndpost innehålla mer än ett föremål!

Fynden består till största delen av avslag i kvartsit och kvarts, dvs rester efter redskapstillverkning, tätt följt av rester från metallhantering i form av bl a slagg. Det som slår en när det gäller fyndmaterialet är att vi har väldigt lite formella föremål som t ex skrapor och knivar i stenmaterial, vilket är rätt konstigt med tanke på den stora mängden avfall från stensmide som finns på de båda boplatserna. Man undrar ju vad man egentligen tillverkat på platserna?

Intressant är också att resterna efter stensmide och metallhantering ligger inom samma områden på boplatserna. Det för oss till en av våra frågeställningar där vi bl a ska försöka belysa hur övergången från stensmide till metallhantering såg ut/gick till och vad det fick för konsekvenser för det förhistoriska samhället?

Eftersom undersökningarna har gett ett så omfattande fyndmaterial och har en så stor spännvidd i dateringarna har vi fått en unik möjlighet att utföra lite mer omfattande studier kring järnåldern i Norrbottens kustland. Den stora utmaningen som ligger framför oss nu är att kunna relatera allt fyndmaterial till de dateringar som vi fått - ett arbete som man ser fram emot med skräckblandad förtjusning! Till vår hjälp har vi datorn som kan trolla fram de mest fascinerande spridningsbilder, nedan kommer ett smakprov.


© Norrbottens Museum

Bilden visar spridningen av kvarts (gröna prickar)- och kvartsitavslag (röda prickar) samt slagg (lila prickar) på lokal 39. Det man tydligt ser är att det finns en uppdelning och separering av stenmaterialet över boplatsytan. Om uppdelningen är ett resultat av att platsen nyttjats under olika tidsperioder eller att man medvetet separerat stensmidet i de olika stenmaterialen under samma tidsperiod återstår att analyseras.

Nästa blogginlägg kommer i månadsskiftet april/maj.

/Carina

Inga kommentarer: